Çocuklar için Oyun ve Oyuncakların Önemi…

Oyun, her yaşta rastlanan ve değişik amaçlarla yapılan bir faaliyettir. Oyun ve oyuncaklar çocuklar için her şeyden önemli ve değerlidir. Çünkü onlar onun için her şeydir. Çocuğun mutluluğunun temelidir. Yetişkinler için ise oyun boş zamanları değerlendirmek için bir eğlencedir. Ancak, çocuk için böyle değildir. Çocuk oyun ve oyuncakları sayesinde çevresini tanır ve birçok şey öğrenir.çocuklar için oyunun önemi, oyuncakların çocuklar için önemi, oyuncakların önemi nedirOyun ve oyuncaklar çocuğun beden ve zihin gelişimini sağlar, kişiliğini geliştirir. İleride kendisine gerekli olabilecek becerileri kazandırır, yaratıcılığını geliştirir. Oyunun ve oyuncakların çocuğun bedensel ve zihin gelişimine olan etkileri düşünülerek, oyun ve oyuncaklara gereken önem verilmelidir.

Oyun ve oyuncakların çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri:

Çocuğun tüm gelişimlerine yardımcı olur.

Çocuğu yapıcılığa, yaratıcılığa sevk eder.

Çocuğun gerçek hayatı tanımasına yardımcı olur.

İnsanlarla birlikte yaşamayı öğrenirler.

Paylaşma duygusunu geliştirir.

Karar verme yeteneğini artırır.

Çocuğu mutlu kılar, hoş vakit geçirmesini sağlar.

Oyuncakların seçiminde dikkat edilecek noktalar

Oyun çağında çocuğun bütün hayatı oyunla geçer, Çevresindeki her şey onun oyuncağı olur mesela, kutular, plastik şişeler, kumaş parçaları gibi. Bu malzemeler onun değişik oyunlar icat etmesine sağlar. Çocuğun çok yönlü gelişebilmesi için oyuncakların seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Oyuncaklar, çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun olmalıdır.

El becerilerini ve yaratıcılık güçlerini geliştirecek cinsten olmalıdır.

Sağlam, dayanıklı ve boyası çabuk çıkmamalıdır.

Keskin, sivri uçlu olmamalıdır.

Aslına uygun olmalıdır.

Ekonomik olmalıdır.

Birkaç oyunda birden kullanılabilmelidir.

Kolay temizlenebilen cinsten olmalıdır.

Kırıldığı zaman onarımı kolay yapılabilmelidir.

Anneler pahalı oyuncaklar alma yerine, kendileri oyuncak yapmaya özenmelidirler.