Organ bağışı nedir?

Türkiye son yıllarda organ bağışında önemli bir atılım kaydetmesine rağmen, 2020 itibariyle yaklaşık 27.000 hasta organ bağışı için sıraya girmeye devam ediyor. Bu sayının çoğu böbrek nakli bekleyen hastalar.

Hastaların organlarının işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirememesi nedeniyle kişilerin yaşam kaliteleri düşmekte ve sağlıkları ciddi şekilde etkilenmektedir.organ bağışı, organ bağışı yapımı, organ bağışının önemi

Organ nakli, tıbbi tedavilere rağmen işlevini yerine getiremeyen bir organın çıkarılması ve aynı organın bir vericiden alıcıya nakledilmesiyle gerçekleştirilir. Organ nakli, insan yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, özellikle kronik organ yetmezliği gibi hayati hastalıklardan muzdarip insanlar için önemlidir.

Organ nakli, 18 yaşın üzerindeki kişiler için gönüllü bir hayat kurtarıcı girişimdir. Kişi hayatta iken organ bağışlamasının yanı sıra, ailesi de organlarını bağışlayabilir ve öldükten sonra başkalarının hayatlarına dokunabilir.

Durum son zamanlarda düzelse de, bağışlar hala yetersiz. Kişilerin öldükten sonra hayatta iken organlarını bağışlamaya çalışmaları son derece önemlidir. Çünkü canlılardan kalp, kornea gibi doku ve organ nakilleri alınamaz. Ve bu organlara ihtiyacı olan insanlar, organlarını bağışlayanların, öldükten sonra organlarının kendilerine uygun olacağı ümidiyle beklemektedir.

Günümüzde ne yazık ki organ bağışı yapmak isteyenlerden çok daha fazla sayıda insan organ nakline ihtiyaç duymaktadır. Organ nakli bekleyen hasta sayısındaki artışta genetik faktörler, kronik hastalıklar ve kötü yaşam tarzı seçimleri önemli rol oynuyor.

Organ bağışı nedir?

Organ bağışı, 18 yaşın üzerindeki bireylerin bir veya daha fazla organını diğer hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamalarına yönelik bilinçli ve özgür iradeleridir. 18 yaşını doldurmuş akli dengesi yerinde olmayan herkes organ bağışı için başvurabilir.

Organ bağışı, tedavi yöntemlerine rağmen işlevini yerine getiremeyen bir organın alınması ve aynı organın vericiden alıcıya nakil yöntemiyle nakledilmesidir.

Bağışlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılır. Bugün bağışların %80’i yaşayan insanlardan, kalan %20’si ise kadavra bağışçılarından geliyor.

Kimler organ bağışlayabilir?

18 yaşını doldurmuş ve aklı başında herkes organ bağışına aday olabilir. Bağış yapmak istediğinizi belirttiğiniz nakil ekibine sürecin başında sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi verirseniz, bu bilgiler ve gerekirse bazı testler ışığında uygun olup olmadığınız belirlenecektir.

Öldükten sonra organlarınızı bağışlamayı vasiyet ettiyseniz, öncelikle hangi organların tıbben bağışlanabileceğini belirlemek için bir değerlendirme yapılır.

Bir donörden organları almak için tıbbi olarak ölü olmaları gerekir. Bu beyin ölümü demektir. Bitkisel yaşamda makineye bağımlı insanlardan organ elde etmek imkansızdır. Beyin ölümü kararı değerlendirme ekibi tarafından verilir.

Bir organ vericisi bağışlanmış olsa bile, her ölümden sonra organ nakli yapılamaz. Tıp uzmanları ölümden sonra hangi organların nakli için uygun olduğuna karar verir.