Hiper Tansiyona Dikkat Edin

İnmeye neden olan hipertansiyon

Hipertansiyonun muhtemelen en tehlikeli sonuçlarından biri felçtir. Hipertansiyonu olan kişilerde inme riski, olmayanlara göre 4-5 kat daha yüksektir. 65 yaş üstü hipertansif hastalarda iki yıl sonra inme riski yüzde 15-16 civarında iken, aynı yaş grubundaki hipertansiyonu olmayan kişilerde bu oran yüzde 3-4 civarındadır.hiper tansiyon nedenleri, hiper tansiyon sonuçları, hipertansiyon ve felç

Hipertansiyon üç şekilde felce neden olabilir:

  • Beynin küçük damarlarının hastalığına neden olmak, küçük arterleri tıkamak,
  • Zamanla beyin damarlarında zayıf noktalar ve anevrizmalar oluşturarak bunların yırtılması sonucu kanamaya neden olması,
  • Beyne giden damarların aterosklerozuna neden olarak, ateroskleroz plaklarında pıhtı oluşumu, dolayısıyla ya atardamarların tıkanması ya da beyne giren bir pıhtı.

Hipertansiyona bağlı geçici tıkanmaya dikkat.

Hipertansiyona bağlı damar tıkanıklığı yaşa ve tıkanma derecesine bağlı olarak inme riskini artırabilir. Zaman zaman geçici tıkanmalar meydana gelebilir, ancak felç semptomları gözlense de bu semptomlar yarım saat ile bir saat arasında kaybolur. Bunun geçici olması, önemsiz olduğu anlamına gelmez. Normal bir inmede ciddi bir durum olarak kabul edilir. Bazı durumlarda, uca yakın noktada damar tamamen tıkanmış olabilir. Bu tür bir engel, kendini ayağın bulanık kasılması ve uyuşması şeklinde gösterebileceği gibi, sadece elin eliyle tutulması ve yüzü çarpıtması gibi belirtiler şeklinde de ortaya çıkabilir. Bazen bu olaylar başka nedenlerden kaynaklanıyormuş gibi algılanabilir, yani kişi felç geçirdiğini anlamayabilir. Daha ciddi durumlarda, sola veya sağa hareket tamamen kaybolabilir. Sonuç olarak, hasta yatalak hale gelebilir veya hatta ölebilir. Bununla birlikte, hipertansiyonun neden olduğu tıkayıcı inme genellikle ölümcül değildir. Beyindeki büyük kan damarlarının tıkanması, felçten ölüm riskini artırır. Bu ölümle sonuçlanmasa da çoğu inme hastası daha sonra çalışamaz ve sosyal hayatla bağını kaybedebilir.

Hipertansiyonun Sonuçları

Hipertansiyon, beyindeki kan damarlarının bozulmasına neden olur. Zayıf noktaların ve mikroanevrizmaların kopması sonucu kanama meydana gelir. Belirtiler kanama miktarına göre değişir. Bu kanama bazen ölümle sonuçlanacak kadar büyük olabilir. Ancak kanamanın şiddeti ile kan basıncı seviyesi arasında bir ilişki kurmak her zaman mümkün olmamaktadır.

İnme sırasında kan basıncınızı düşürmeyin.

Hipertansiyona bağlı inme riski hipertansiyonun seviyesi ile değil, süresi ile doğrudan ilişkilidir. Kan basıncında ani bir yükselme, kanamaya veya tıkayıcı felce neden olmaz. Elbette hipertansiyon seviyesi önemlidir. Bununla birlikte, inmenin nedeni yüksek tansiyon değil, damarların yıpranmasıdır. İnme geçirmiş kişilerde kan basıncı asla düşürülmemelidir. Çünkü tansiyonu düşürmeye çalışıyor; Beyindeki kan dolaşımını bozar, beyinden geçen kan hacmini azaltır, bunun sonucunda damarın ulaştığı bölgedeki hücrelerin beslenmesi daha da kesintiye uğrar ve enfarktüs bölgesi genişler. Sonunda; Bozulmuş el hareketi veya ayağa hafif basma ile üstesinden gelinebilecek bir şok, yatak bağımlılığına neden olabilir.

İnme sırasında ne yapılmalı

Halk arasında yaygın olarak bilindiği gibi, felçli bir hastanın sarımsak yutmasına, limon suyu içmesine ve başına soğuk su dökmesine izin vermemelisiniz. Tansiyon ilaçları asla verilmemeli ve tansiyonu düşürmek için hiçbir çaba gösterilmemelidir. Böyle bir acil durumda hastaya verilebilecek en büyük hizmet, onu derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürmektir. Peki yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Tabii ki var; felçten koruyun. İlk adım hipertansiyonun farkında olmaktır. Türkiye’de hipertansiyonu olan her üç kişiden biri hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Türkiye’nin yüksek tansiyon ilaçlarının alındığı bölgelerde, tedavi gören hastaların yüzde 87’si hiçbir zaman hedef tansiyon seviyelerine ulaşmıyor. Yani tedavi edilenlerin sadece yüzde 13’ü bu tedavide başarılı oluyor.