Diyabet Nedir?

Diabetes mellitus (DM), ya da halk arasında denildiği gibi, midemizin arkasında yer alan bir organ olan pankreasın insülin salgısının tam veya kısmi yetersizliği/yetersizliği sonucu ortaya çıkan ve kendini gösteren şeker hastalığıdır: kan ve vücut tarafından karbonhidrat, protein ve yağ kaybı. Bu, sürekli tıbbi müdahale gerektiren kronik bir metabolik bozukluktur.diyabet nedir, diyabet belirtisi, diyabet ne demek

Glikoz, dokulara enerji sağlamak için kan dolaşımını terk etmeli ve kas hücreleri gibi hücrelere girmelidir. Glikozun hücreye girişi pankreas tarafından üretilen insülin hormonu tarafından gerçekleştirilir. Diyabetik hastalarda insülin ya yoktur ya da hücresel düzeyde bulunur. Sonuç olarak, glikoz hücreye giremez ve kanda birikir ve kan şekeri yükselir.

Akut komplikasyon riskini azaltmak ve uzun vadeli kronik komplikasyonları (göz, böbrek, sinir, kalp ve damar sorunları) ve maliyeti artıran komplikasyonları önlemek için eğitim ve sürekli hasta takibi çok önemlidir.

Diyabetin belirtileri nelerdir?

Klasik semptomlar çok su içme, sık idrara çıkma, çok yemek yeme veya iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ağız kuruluğu ve gece idrara çıkmadır. Daha az görülen semptomlar arasında bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, kronik enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve kaşıntı bulunur.

Şeker hastalığı nasıl teşhis edilir? Hedef kan şekeri değerleri nelerdir?

Diyabet teşhisi için, açlık kan şekeri (FGW), 75 gr şeker testi (OGTT), 2 saat sonra kan şekeri, herhangi bir saatte ölçülen kan şekeri (yemek yeme hariç günün herhangi bir saatinde kan şekeri ölçümü) ve Yaklaşık 8 saat Testten önce Hemoglobin A1c (HbA1c) sonuçları çok önemlidir, 10 haftalık bir süre boyunca yüksek kan şekeri seviyelerini gösterir.

Diyabet teşhisi konulurken bu dört farklı teşhis yöntemi aynı şekilde kullanılabilir. FAC ≥126 mg / dL; OGTT-2. Saatlik KŞ ≥200 mg/dL; Ara sıra kan şekeri ≥200 mg / dL; HbA1c ≥6.5% tanısal eşiklerdir.

FPS’nin daha kolay ve daha ucuz uygulanabilmesi klinik pratikte kullanımını arttırmaktadır. Ancak OGTT hem diyabet tanısında hem de diyabet ve prediyabet taramasında önemli bir rol oynamaktadır. HbA1c’nin diyabet için bir tanı aracı olarak kullanılması, standardizasyonundaki sorunlar ve tanı eşiğindeki belirsizlik nedeniyle uzun yıllardır önerilmemektedir. Son yıllarda, dünya çapında standardizasyon çabaları ve hastalığın seyrindeki önemine dair artan kanıtlar sonucunda, HbA1c’nin diyabet için bir tanı testi olarak kullanılması benimsenmiştir.

Fruktozamin, plazmada glikosile edilmiş (şekere bağlı) bir proteindir (%90 glikosile albümin). Ölçümden 1-3 hafta önce glikoz kontrolünü yansıtır. Bu, HbA1c ölçümünün güvenli olmadığı bazı hemoglobinopatiler ve kan hastalıkları için tercih edilebilir. Gebelikte kısa süreli glukoz kontrolü önerilmekle birlikte yetersiz standardizasyon nedeniyle genel olarak diyabet takibi için sınırlı bir testtir ve her laboratuvarda çalışılmamaktadır. Bu, tanıyı doğrulamak için önemlidir, son 1-3 hafta içinde kan şekerindeki değişikliklerin izlenmesi açısından önemlidir.

Diyabetik deneklerde ≤%7 hedef HbA1c seviyesine ulaşmak için yemeklerden önce HCN ve kan şekeri seviyeleri yemeklerden 2 saat sonra 80-130 mg/dL; <160 mg/dl olmalıdır.