Sinuzit nedir?

Sinüzit, burun boşluğu çevresinde hava dolu cepler olarak tanımlanabilecek sinüslerin enfeksiyonudur. Sinüsler normalde soluduğumuz havayı nemlendiren ve ısıtan yapılardır.

Sinüzit genellikle soğuk algınlığı veya alerjiden sonra ortaya çıkar ve zamanla 4 tip sinüzit vardır:sinüzit ne demek, sinüzit teşhis yöntemleri, sinüzit tedavisi

Akut sinüzit

Dört haftadan az süren sinüzit.

subakut

Bu enfeksiyonların semptomları 4 ila 8 hafta sürer ve tedaviye hiç yanıt vermeyebilir. Sinüzitin seyri akut ve kroniktir.

Kronik

Uygun tedaviye rağmen 6-8 hafta içerisinde gerileme ve düzelme sağlanamayan durumlardır.

tekrarlayan

Yılda 3 veya daha fazla akut sinüzit atağınız varsa buna tekrarlayan sinüzit denir.

Sinüzit, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra da görülebilir. Bu enfeksiyonlar sırasında burun içini kaplayan mukoza zarı şişer ve bu nedenle sinüslerin burun boşluğuna açılmasını engeller.Alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, mukoza zarının şişmesine ve benzer bir sistemle daha fazla mukus üretmesine neden olarak sinüs açıklıklarını kapatır.

Sinüzite yol açabilecek diğer durumlar şunlardır:

Burun yapısının bozuklukları

Büyümüş adenoidler (genler)

Dalış ve yüzme

Diş enfeksiyonları ve tedavilerinin komplikasyonları

burun yaralanması

Burunda sıkışmış yabancı cisimler

Sigara ve sigara dumanı

Bu gibi durumlarda sinüslerin burun boşluğuna açılması engellendiğinde sinüslerin içi bakteri ve virüsler için uygun üreme alanı olur. Bu bakteriyel veya viral büyüme sinüslerin içinde bir enfeksiyona neden olarak sinüzite neden olur. Sinüzite neden olan bakteri ve virüsler, üst solunum yolu enfeksiyonlarında da yaygın olarak bulunur.

Belirtiler

Sinüzit belirtileri yaşa göre değişebilse de şu belirtiler ortaya çıkabilir:

7-10 günden fazla süren burun akıntısı

Öksürük

göz çevresinde şişlik

Burun damlalarından sonra

Baş ağrısı

yüz ağrısı

Ağız kokusu

ateş

Kulaklarda tıkanıklık hissi

Koku alma duyusunda azalma

Teşhis yöntemleri

Sinüzit teşhisi, bir doktor tarafından şikayetlerine ve muayenesine göre konulabilir; Ayrıca doktorunuz aşağıdaki gibi testler de isteyebilir:

burun kültürü

Direkt röntgen

CT tarama

kan testleri

Tedavi yöntemleri

Burun boşluğuna açılan hava dolu cepler olarak tanımlanabilen sinüslerin iltihaplanması olan sinüzit tedavisi, hastanın yaşı, hastanın yaşı, durumu gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak doktorunuz tarafından farklı şekillerde uygulanabilir. sinüzitin altta yatan nedeni, hastalığın neden olduğu bakteri veya virüslerin türü.

Doktorunuz burun tıkanıklığını gidermek için bazı burun spreyleri ve yıkamaları, baş ağrılarını ve yüz ağrılarını gidermek için ağrı kesiciler kullanabilir. Buna ek olarak, bakteri kaynaklı olduğundan şüphelenilen sinüzit tedavisinde antibiyotikler kullanılabilirken, viral olarak kabul edilen sinüzit için gerekli olmayabilir. Doktorunuz tarafından yapılan izleme sonucunda kronik veya tekrarlayan sinüzit için bir alerji uzmanına veya immünologa sevk edilebilirsiniz. Bazı kronik vakalarda tedavi olarak cerrahi önerilebilir.

Organ bağışı nedir?

Türkiye son yıllarda organ bağışında önemli bir atılım kaydetmesine rağmen, 2020 itibariyle yaklaşık 27.000 hasta organ bağışı için sıraya girmeye devam ediyor. Bu sayının çoğu böbrek nakli bekleyen hastalar.

Hastaların organlarının işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirememesi nedeniyle kişilerin yaşam kaliteleri düşmekte ve sağlıkları ciddi şekilde etkilenmektedir.organ bağışı, organ bağışı yapımı, organ bağışının önemi

Organ nakli, tıbbi tedavilere rağmen işlevini yerine getiremeyen bir organın çıkarılması ve aynı organın bir vericiden alıcıya nakledilmesiyle gerçekleştirilir. Organ nakli, insan yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, özellikle kronik organ yetmezliği gibi hayati hastalıklardan muzdarip insanlar için önemlidir.

Organ nakli, 18 yaşın üzerindeki kişiler için gönüllü bir hayat kurtarıcı girişimdir. Kişi hayatta iken organ bağışlamasının yanı sıra, ailesi de organlarını bağışlayabilir ve öldükten sonra başkalarının hayatlarına dokunabilir.

Durum son zamanlarda düzelse de, bağışlar hala yetersiz. Kişilerin öldükten sonra hayatta iken organlarını bağışlamaya çalışmaları son derece önemlidir. Çünkü canlılardan kalp, kornea gibi doku ve organ nakilleri alınamaz. Ve bu organlara ihtiyacı olan insanlar, organlarını bağışlayanların, öldükten sonra organlarının kendilerine uygun olacağı ümidiyle beklemektedir.

Günümüzde ne yazık ki organ bağışı yapmak isteyenlerden çok daha fazla sayıda insan organ nakline ihtiyaç duymaktadır. Organ nakli bekleyen hasta sayısındaki artışta genetik faktörler, kronik hastalıklar ve kötü yaşam tarzı seçimleri önemli rol oynuyor.

Organ bağışı nedir?

Organ bağışı, 18 yaşın üzerindeki bireylerin bir veya daha fazla organını diğer hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlamalarına yönelik bilinçli ve özgür iradeleridir. 18 yaşını doldurmuş akli dengesi yerinde olmayan herkes organ bağışı için başvurabilir.

Organ bağışı, tedavi yöntemlerine rağmen işlevini yerine getiremeyen bir organın alınması ve aynı organın vericiden alıcıya nakil yöntemiyle nakledilmesidir.

Bağışlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılır. Bugün bağışların %80’i yaşayan insanlardan, kalan %20’si ise kadavra bağışçılarından geliyor.

Kimler organ bağışlayabilir?

18 yaşını doldurmuş ve aklı başında herkes organ bağışına aday olabilir. Bağış yapmak istediğinizi belirttiğiniz nakil ekibine sürecin başında sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi verirseniz, bu bilgiler ve gerekirse bazı testler ışığında uygun olup olmadığınız belirlenecektir.

Öldükten sonra organlarınızı bağışlamayı vasiyet ettiyseniz, öncelikle hangi organların tıbben bağışlanabileceğini belirlemek için bir değerlendirme yapılır.

Bir donörden organları almak için tıbbi olarak ölü olmaları gerekir. Bu beyin ölümü demektir. Bitkisel yaşamda makineye bağımlı insanlardan organ elde etmek imkansızdır. Beyin ölümü kararı değerlendirme ekibi tarafından verilir.

Bir organ vericisi bağışlanmış olsa bile, her ölümden sonra organ nakli yapılamaz. Tıp uzmanları ölümden sonra hangi organların nakli için uygun olduğuna karar verir.